Vyhledávání


Učitelé

 
Pavel Hučík

Ředitel školy, který navíc vyučuje i hudební nauku, sborový zpěv, klavír a kontrabas

 

 

 

 
 
Iva Svobodová, dipl. um.

Vyučuje sólový zpěv i sborový zpěv, ale také hudební nauku a literárně-dramatický obor.  Vede malý sbor školy, který má příznačný název "Sboreček"

 

 

 
 
 
Roman Halaxa

Na ZUŠ Hostinné vyučuje hru na klasickou kytaru

 

 

 

 
 
 
Simona Hučíková, DiS.

Učí hrát na akordeon, saxofon a zobcovou flétnu. Vede také školní kapelu s názvem "Nuevo" a saxofonový kvartet "Saxy Baby"

 

 

 

 

 
Ing. Sylvie Bednářová

Učitelka tanečního oboru ZUŠ Hostinné

 

 

 

 

 
MgA. Michal Hanuš

Na škole vyučuje klavír a stará se o hudební korepetice

 

 

 

 

 
Markéta Lhotová, DiS.

Vyučuje výtvarný obor

 

 

 

 

 
Mgr. Marian Páchnik

I on učí děti výtvarný obor

 

 

 

 

 
Bc. Matěj Hanč

Učitel bicích nástrojů

 

 
 
 

 

 
Martina Zemková, dipl. um.

Vyučuje hru na příčnou a zobcovou flétnu

 

 

 

 

Ing. Jana Kaplanová, DiS.

Své žačky a žáky učí hře na bicí nástroje a trubku

 

 

 

 

 

Mgr. Ondřej Pešl

Vyučuje hru na housle a violu

 

 

 

 

 

Petr Slezák, DiS.

Výtečný pozounista, který však učí své svěřence hrát na trombon, zobcovou flétnu a bicí

 

 

 

 

 

Libuše Flečková

Učí své žáčky hře na klavír

 

 

 

 

 

 

Miroslav Baklík

Vyučuje hru na klavír a akordeon

 

 

 

 

 

 

Lucie Nedvídková

Pracovnice DDM

 

 

 

 

 

 

Tomáš Ulman

Pracovník DDM

 

 

 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci

Kateřina Víznerová

Hospodářka 

 

 

 

 

 

Olga Žiláková

Uklizečka