Vyhledávání


 

Zřizovatel školy: 

Město Hostinné

Od roku 2012 ZUŠ Hostinné řídí také Dům dětí a mládeže

Obory, které vyučujeme

HUDEBNÍ OBOR
 

* DECHOVÉ ODDĚLENÍ: zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun

  Martina Zemková, dipl. um., Petr Slezák, DiS., Simona Hučíková, DiS., 

  Ing. Jana Kaplanová, dipl. um. (mat. dovolená)

 

* PĚVECKÉ ODDĚLENÍ

  Jarmila Luňáčková, Iva Svobodová, DiS. (mat. dovolená)

 

* KLAVÍRNÍ ODDĚLENÍ: 

  Štěpánka Hrubecká, dipl. um., Mgr. Michaela Dyntarová, MgA. Michal Hanuš

 

* VARHANNÍ ODDĚLENÍ

  MgA. Michal Hanuš

 

* AKORDEONOVÉ ODDĚLENÍ: 

  Simona Hučíková, DiS.

 

* KYTAROVÉ ODDĚLENÍ: kytara, basová kytara

  Roman Halaxa

 

* SMYČCOVÉ ODDĚLENÍ: housle, viola, kontrabas

  Mgr. Ondřej Pešl

 

* ODDĚLENÍ BICÍCH NÁSTROJŮ

  Bc. Matěj Hanč, Petr Slezák, DiS., Ing. Jana Kaplanová, dipl. um. (mat. dovolená)

 

TANEČNÍ OBOR
  
   Ing. Sylvie Bednářová, Mgr. Markéta Kulichová, Vilma Urešová
 

 

VÝTVARNÝ OBOR
   
   Markéta Lhotová, DiS., Mgr. Jaroslava Hrušková (mat. dovolená)