Vyhledávání


Učitelé

Martina Zemková. dipl. um.

Ředitelka školy, která navíc vyučuje hru za zobcovou i příčnou flétnu

 

 

 

 

 

Iva Svobodová, dipl. um.

Vyučuje sólový zpěv i sborový zpěv, ale také hudební nauku a literárně-dramatický obor.  Vede malý sbor školy, který má příznačný název "Sboreček"

 

 

 
 
 
Roman Halaxa

Na ZUŠ Hostinné vyučuje hru na klasickou kytaru

 

 

 

 
 
 
Simona Hučíková, DiS.

Učí hrát na akordeon, saxofon a zobcovou flétnu. Vede také školní kapelu s názvem "Nuevo" a saxofonový kvartet "Saxy Baby"

 

 

 

 

 

Ing. Sylvie Bednářová

Učitelka tanečního oboru ZUŠ Hostinné

 

 

 

 

 

MgA. Michal Hanuš

Na škole vyučuje klavír a stará se o hudební korepetice

 

 

 

 

 

Markéta Lhotová, DiS.

Vyučuje výtvarný obor

 

 

 

 

 

Michal Koudelka

Učí děti hru na kytaru

 

 

 

 

 

Bc. Matěj Hanč

Učitel bicích nástrojů

 

 
 
 

 

 

Ing. Jana Kaplanová, DiS.

Své žačky a žáky učí hře na bicí nástroje a trubku

 

 

 

 

 

Mgr. Ondřej Pešl

Vyučuje hru na housle a violu

 

 

 

 

 

Petr Slezák, DiS.

Výtečný pozounista, který však učí své svěřence hrát na trombon, zobcovou flétnu a bicí

 

 

 

 

 

Libuše Flečková

Učí své žáčky hře na klavír

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michaela Dyntarová

 Taktéž vyučuje hru na klavír

 

 

 

 

 

Miroslav Baklík

Vyučuje hru na klavír a akordeon

 

 

 

 

 

Jakub Rojko

Vyučuje hru na zobcovou flétnu, lesní roh a klavír

 

 

 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci

Kateřina Víznerová

Hospodářka 

 

 

 

 

 

Olga Žiláková

Uklizečka