Vyhledávání


Učitelé

Martina Zemková. dipl. um.

Ředitelka školy, učí hrát na zobcovou i příčnou flétnu. Vede soubor zobcových fléten Flauto dolce, v našem DDM pomáhá pořádat příměstské tábory.

 

 

 

 

 

Iva Svobodová, DiS.

Vyučuje sólový zpěv, přípravnou hudební výchovu Zpívánky a Sboreček.

 

 

 

 

 

Simona Hučíková, dipl.um et DiS.

Učitelka hry na zobcovou flétnu, klarinet, saxofon a akordeon. Vede saxofonové kvarteto SAXY BABY, dechový soubor KLASA a dechové duo KARAMELKY.

 

 

 

 

 

Ing. Sylvie Bednářová

Učitelka tanečního oboru a vedoucí zájmového kroužku Taneční přípravka při našem DDM.

 

 

 

 

 

MgA. Michal Hanuš dipl.um.

Vyučuje hru na klavír a varhany, vede pěvecký soubor ZUŠ, doprovází sólové nástroje. Upravuje skladby pro potřeby našich žáků a věnuje se i vlastní skladatelské tvorbě.

 

 

 

 

 

BcA. Štěpánka Hrubecká, DiS.

Učitelka hry na klavír. Doprovází sólové nástroje a věnuje se také vlastní skladatelské tvorbě.

 

 

 

 

 

Markéta Lhotová, DiS.

Učitelka výtvarného oboru a zájmového útvaru Dětský ateliér. Při ZŠ Rudník vede keramický kroužek našeho DDM.

 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslava Hrušková

Učitelka výtvarného oboru. Specializuje se na malbu a grafiku.

 

 

 

 

 

Michal Koudelka

Učí hru na kytaru a vede kytarový soubor.

 

 

 

 

 

Bc. Matěj Hanč

Učí hru na bicí nástroje včetně marimby, vede soubor bicích nástrojů, pro který i skládá.

 

 
 
 

 

 

Ondřej Pešl, DiS.

Učitel hry na housle, violu a violoncello. Učí také hudební nauku a vede smyčcový soubor.

 

 

 

 

 

Petr Slezák, DiS.

Vyučuje hru na zobcovou flétnu, trubku, trombon a bicí nástroje. Vede soubor JUNIOR JAZZ BAND, pro který upravuje skladby.

 

 

 

 

 

Miroslav Baklík

Vyučuje hru na klavír a akordeon, vede akordeonový soubor, doprovází sólové nástroje.

 

 

 

 

 

Jakub Rojko

Vyučuje hru na zobcovou flétnu, lesní roh a klavír. Vede zájmový kroužek při našem DDM - hra na keyboard, na klavír doprovází sólové nástroje.

 

 

 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci

Kateřina Víznerová

Pracuje jako účetní ZUŠ a DDM. Pomáhá také při organizování akcí včetně příměstských táborů.

 

 

 

 

 

Olga Žiláková

Pracuje jako uklizečka pro ZUŠ a DDM. Pomáhá také při organizování různých akcí.