Úvodní stránka

      Navštivte nás také na Facebooku! 

                                  

 ZUŠ Hostinné                        ZUŠ Hostinné
                                                  Taneční obor

Učitelé Základní umělecké školy v Hostinném předávají své vědomosti a zkušenosti všem dětem (ale i dospělým), které projeví zájem o umělecké
dovednosti jako jsou hra na  rozmanité hudební nástroje, tancování či malování. Výuka nesměřuje "jen" k přípravě žáků na profesionální uměleckou dráhu,
ale z převážné části k možnosti dobře zvládnutého amatérského využití našich studentů.
    

     Škola přijímá adepty na činnost hudebního oboru již od pěti do sedmi let, kdy jsou v tzv. "přípravném studiu" rozvíjeny základní tvůrčí schopnosti žáčků.
Koncem tohoto úvodního dvouletého vstupu do školního dění již může probíhat i výuka na zvolený nástroj. Další výuka je rozvržena do dvou stupňů, které
kopírují vzdělání základní (I. stupeň ZUŠ - do 9. třídy ZŠ) a střední (II. stupeň ZUŠ - do maturity). V uměleckých činnostech jsou tedy převážně vzděláváni
mladí lidé ve věku 15 - 20 let (možno však i starší). Zájemce o studia na středních, či vysokých uměleckých a pedagogických školách je možno připravovat

i k přijímacím řízením na na zvolených institucích a lze jen konstatovat, že žáci "našich" učitelů bývají v těchto zkouškách značně úspěšní.

    

      Hudební obor probíhá ve škole na těchto nástrojích:

     - klavír

     - kytara

     - housle

     - zobcová i příčná flétna

     - klarinet

     - saxofon

     - akordeon

     - sólový zpěv

     - sborový zpěv

     - bicí nástroje

     - kontrabas

 

     Záměrem školy pro příští školní rok je rozšířit možnost výuky také o některé nástroje žesťové (trubka, lesní roh, pozoun), ostatní nástroje smyčcové

(housle, viola, violoncello) a možná i divadelní soubor. Po dvou až třech letech hry mají žáci možnost začít zúročovat své umění v některém ze souborů školy.

    

     Výtvarný obor

     nabízí možnost osvojit si základy technik technik malování, kresby, grafiky, modelování různých materiálů, keramiky, akční tvorby a podobně. Je určen
především dětem, které rády kreslí, malují nebo vytváří jakékoli "dílo" vlastníma rukama. Ostatně i škola je vyzdobena pracemi našich žáků.

     

     Taneční obor

     rozvíjí schopnosti dětí, které se rády vyjadřují pohybem a to vždy v souvislosti s hudbou. Výuka zabírá téměř celé spektrum možností této oblasti - od
baletních základů až po stylizovaný taneční projev.

    

     S prací školy a úrovní našich žáků je možno setkávat se v průběhu celého školního roku a to nejen ve městě Hostinném ale i v okolí. Provozování jakékoli
umělecké činnosti má veskrze pozitivní dopad na fyzický (motorický), ale hlavně na psychický vývoj člověka. Téměř každý má ve větší či menší míře
předpoklady vytvářet umění v některé z jeho oblastí. Říká se, že kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale... lze snad dodat, že také nic nepozná. Stačí tedy si jen
vybrat a zkusit...


Martina Zemková, ředitelka ZUŠ Hostinné